Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ κ Αντωνία Μοροπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών (SEFI) σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 20/9/2017 στην Terceira (Αζόρες).

Στην κ. Αντωνία Μοροπούλου απενεμήθη το «SEFI Fellowship Award» 2017, το οποίο απονέμει η Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών (SEFI) σε προσωπικότητες με μεγάλη προσφορά στην εκπαίδευση και στην προαγωγή της επιστήμης του μηχανικού, εκτός αυτών και για την προσφορά της στην ίδια την Ένωση. 

Η κ. Μοροπούλου ως Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού SEFI, ξεκίνησε επιτυχημένη σειρά ημερίδων "SEFI Debates" στο πλαίσιο του διαλόγου σχετικά με τις δεξιότητες των τεχνικών επαγγελμάτων. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν το SEFI Debate 2014 "Engineering education facing the challenge of the crisis in Europe", το SEFI Debate 2016 "Labour Market Needs and Engineering" και προγραμματίζεται το SEFI Debate 2018 "New skills for new jobs: New skills strategy for Higher Engineering Education and a great coalition with Industry for new jobs". Παράλληλα, εκπροσωπώντας το Διεθνή Οργανισμό SEFI, συνέβαλε σε τροποποιήσεις της Διακήρυξης της Bologna στο Fourth Bologna Policy Forum των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας, που διεξήχθη το Μάιο του 2015 στο Yerevan, όπου με δική της πρωτοβουλία και ομόφωνη αποδοχή, εξασφαλίζεται η ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση και η διαβάθμιση των τεχνικών δεξιοτήτων, δια της συνύπαρξης διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων, για την άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών.

Το εξαίρετο επιστημονικό της έργο ανοίγει νέους δρόμους στον Τομέα της Μηχανικής συνολικά, αλλά και της Προστασίας των Μνημείων ειδικότερα, διαμορφώνοντας σύγχρονα επαγγελματικά προφίλ επιστημόνων μηχανικών, που απαιτούν την ανταπόκριση στις νέες ερευνητικές ανάγκες για προηγμένη διάγνωση, παρακολούθηση, έλεγχο και αποτίμηση σε πραγματική κλίμακα και χρόνο, στο στρατηγικό σχεδιασμό και την επιλογή κατάλληλων υλικών και επεμβάσεων, και στην ολοκληρωμένη διαχείριση προς την αειφόρο διατήρηση και ανάπτυξη.

Οι πρότυπες ερευνητικές της συνεργασίες στο πλαίσιο της ελληνικής συμβολής στη συντήρηση της Αγιά-Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη, της προστασίας και διαχείρισης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, και πρόσφατα η ευθύνη της επιστημονικής επιστασίας του έργου της Συντήρησης, Ενίσχυσης και Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, προάγουν τη διεπιστημονικότητα, την ανάπτυξη και χρήση των σύγχρονων ερευνητικών επιτευγμάτων και την καθιέρωση των βέλτιστων επαγγελματικών πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της κ. Μοροπούλου στη SEFI μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, στη διεύθυνση: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/eng-org/int-org/SEFI-%20Moropoulou.pdf