Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Σημαντική αναγνώριση του ερευνητικού έργου της Ερευνητικής Μονάδας Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο-Υλικών και Νανοτεχνολογίας (RNanolab) και του Καθηγητή της Σχολής Κώστα Χαριτίδη αποτελεί η δημοσίευση της εργασίας στο περιοδικό Materials Today (Impact Factor: 21.7) :

Additive manufacturing: scientific and technological challenges, market uptake and opportunities

Authored by: Syed AM Tofail, Elias P Koumoulos, Amit Bandyopadhyay, Susmita Bose, Lisa O’Donoghue, Costas Charitidis

https://doi.org/10.1016/j.mattod.2017.07.001

Materials Today

Elsevier, 2017

Περισσότερες πληροφορίες για την ευρύτερη συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του RNANO