Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Μεικτή ομάδα Ελλήνων φοιτητών από  ΕΜΠ, ΑΠΘ και Πολυτεχνείο Κρήτης, στην οποία συμμετείχαν οι φοιτήτριες της Σχολής μας, ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΑΤΑ, ΞΑΝΘΗ-ΛΗΔΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ και ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ, κατέλαβε την 3η θέση σε διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό βιο-μιμητικού σχεδιασμού.

Βιομιμητική είναι μια προσέγγιση στην καινοτομία που αναζητεί βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις τις ανθρωπότητας μιμούμενη μοντέλα και στρατηγικές που απαντώνται στην φύση. Αντλώντας λοιπόν έμπνευση από τον έμβιο κόσμο, αποτέλεσμα δισεκατομμυρίων χρόνων εξέλιξης, η ομάδα κλήθηκε να προτείνει μία λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Η αιτία της κλιματικής αλλαγής έγκειται στην εκπομπή ρύπων και κυρίως διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό διαχέεται στην ατμόσφαιρα αλλά και στην υδρόσφαιρα. Συγκεκριμένα στους ωκεανούς προκαλεί οξίνιση, με σοβαρές επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Με αφετηρία την αβεστοποίηση των κοραλιών, ο σχεδιαμός που προτάθηκε από την ομάδα αφορούσε στη δέσμευση του διοξιδείου του άνθρακα (CΟ2) στη θάλασσα. Η ομάδα ανέπτυξε το CO2EUS (CO2 Efficient Uptake System), μια πρότυπη συσκευή δέσμευσης της περίσσειας CO2 στο θαλασσινό νερό σε  ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3). Με αυτό τον σχεδιασμό ενισχύεται η χωρητικότητα των ωκεανών σε απορρόφηση και επεξεργασία CO2, με απώτερη συμβολή στην επανασταθεροποίηση του κύκλου του άνθρακα. Το βραβείο της 3ης θέσης συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 750$.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

http://biomimicry.org/solution-seekers/

https://vimeo.com/215407478