Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Η διδακτορική διατριβή του Δρα Νικόλαου Χειμαριού με τίτλο "Προσομοίωση πολλαπλών χωρικών κλιμάκων και συστημική ανάλυση διεργασιών χημικής απόθεσης από ατμό", που εκπονήθηκε στη Σχολή μας με επιβλέποντα τον Καθηγητή  Ανδρέα  Γ. Μπουντουβή, βραβεύτηκε με το Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής του EMΠ του έτους 2012 από το κληροδότημα Σαράφη – βλ. συνημμένη απόφαση Συγκλήτου.

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Όνομα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ_28-4-2017.pdf, Ανέβηκε: 26/5/2017 00:37, Μέγεθος: 1936kb