Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Μετά από αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν το 2016 και υπεβλήθησαν για βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας, επελέγησαν, ανά Τομέα, οι ακόλουθες:

ΤΟΜΕΑΣ Ι
Η Διπλωματική Εργασία της κ. Μαρίας-Εμμανουέλας Κασσαλιά επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2016. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Παρασκευή Λεπτών Υμενίων Τροποποιημένης Τιτανίας με Φωτοκαταλυτική και Αντιμικροβιακή Δράση στο Ορατό Φως» και Επιβλέπουσα η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Παυλάτου.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ
Η Διπλωματική Εργασία του κ. Παύλου Γκίνη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2016. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Μελέτη Απόθεσης GαN σε Αντιδραστήρα Χημικής Απόθεσης από Ατμό με Περιστρεφόμενο Υπόστρωμα» και Επιβλέπων ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Μπουντουβής.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ
Η Διπλωματική Εργασία του κ. Ιωάννη Αντωνόπουλου επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2016. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Μελέτη του Μηχανισμού Ανοδικής Ηλεκτροχημικής Ανάπτυξης Υδρόφοβων Υμενίων Αλάτων Κορεσμένων Λιπαρών Οξέων» και Επιβλέπων ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Αντώνης Καραντώνης.

ΤΟΜΕΑΣ IV
Η Διπλωματική Εργασία της κ. Αγγελικής-Ελένης Χαλιμά επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2016. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Ενίσχυση της Δράσης Μονοφαινολάσης μιας Πολυφαινολοξειδάσης του Μύκητα Myceliophthora Thermophila με Μεθόδους Πρωτεϊνικής Μηχανικής» και Επιβλέπων ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ευάγγελος Τόπακας.

Οι φοιτητές που εκπόνησαν τις ανωτέρω διπλωματικές εργασίες θα βραβευθούν κατά την τελετή απονομής των διπλωμάτων στους αποφοίτους του έτους 2016.