Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Η καθηγήτρια της Σχολής μας κα Αντωνία Μοροπούλου, εξελέγη Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

Την Αντιπροσωπεία απαρτίζουν 200 αιρετά μέλη, με τριετή θητεία, και είναι γνωστή ως η "Βουλή των Μηχανικών". Αποτελεί το συλλογικό αντιπροσωπευτικό όργανο των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.