Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Ο Ιωάννης Γιαννάς,  πρώην Καθηγητής της Σχολής μας (1979-80), εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών (National Academy of Engineering) των ΗΠΑ.

Είναι Καθηγητής στο Department of Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology.

Η εκλογή του έγινε σε αναγνώριση της συνεισφοράς του "For co-developing the first commercially reproducible artificial skin that facilitates new growth, saving the lives of thousands of burn victims" - NAE press release: https://www.nae.edu/Projects/MediaRoom/20095/164396/165210.aspx.