Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council- ERC) ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση 133 ερευνητικών προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος  ‘Proof of Concept' (PoC). Η χρηματοδότηση, PoC, αφορά στη διερεύνηση της δυνατότητας ενός καινοτόμου ευρήματος, που πρόεκυψε από προγενέστερη χρηματοδότηση από το ERC, για οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση.

Η μοναδική Ελληνική πρόταση που εγκρίθηκε, σε αυτό το γύρο, είναι αυτή του Επικ. Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Θανάση Παπαθανασίου, με τίτλο: "Commercialization of a novel method for fabricating cheap tailor-made superhydrophobic surfaces (HYDROPHO-CHEAP)". Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρόταση επελέγη, με άλλες πέντε, για να συμπεριληφθεί στο δελτίο τύπου της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ERC. Έτυχε, επίσης, σχετικής προβολής από τον Ελληνικό τύπο (Καθημερινή, ΑΠΕ-ΜΠΕ).

Η πρόταση αφορά στην αξιοποίηση μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για την κατασκευή υπερυδρόφοβων επιφανειών χαμηλού κόστους και με μεγάλη σταθερότητα. Θα  διερευνηθεί η αξιοποίησή της στη συλλογή νερού από ομίχλη, σε μικροαναλυτικές συσκευές (Lab-on-Chip) και στη τριβομείωση σε πλωτά σκάφη.

Ο Θ. Παπαθανασίου έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το ERC για το έργο "HYDROFAKIR" μέσω του προγράμματος  "starting grants" για το διάστημα 2010-15.