Διακρίσεις-Επιτεύγματα

O Γιάννης Αβιζιώτης είναι μεταξύ εκείνων που βραβεύτηκαν με το Léopold Escande 2016 Award  καλύτερης διδακτορικής διατριβής του Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT), Γαλλία - βλ. συνημμένη ανακοίνωση.

Η διατριβή, με τίτλο "Chemical vapor deposition of Al, Fe and of the Al13Fe4 approximant intermetallic phase: Experiments and multiscale simulations", εκπονήθηκε με συνεπίβλεψη (co-tutelle) από τον Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή στο ΕΜΠ και τους Dr. C. Vahlas και Dr. T. Duguet της ομάδας SURF/CIRIMAT στο INPT. Η υπεράσπιση της διατριβής έγινε στο ΕΜΠ στις 15-11-2016.

  Laureats PLE 2016
Όνομα: Laureats PLE 2016.pdf, Ανέβηκε: 4/12/2016 19:35, Μέγεθος: 352kb