Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Τα βραβεία του Iδρύματος Limmat Stiftung απονέμονται στους αποφοίτους του έτους 2016 με το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος:

1ο  Παπαπέτρου Θεόδωρος-Νέστωρ,  με βαθμό διπλώματος 9,82
2ο  Ζαχαροπούλου Μαρία, με βαθμό διπλώματος 9,62
3ο  Χαλιμά Αγγελική-Ελένη, με βαθμό διπλώματος 9,52

Τα βραβεία, 1ο, 2ο και 3ο, είναι 3.000€, 2.000€ και 1.000€, αντίστοιχα.