Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Ο Βασίλειος Χέρας, απόφοιτος της Σχολής έτους 2014, βραβεύτηκε με τιμητικό έπαινο καλύτερης διπλωματικής εργασίας του έτους 2014. Ο τίτλος της εργασίας είναι "Μελέτη του μηχανισμού κατάλυσης δυο καινοτόμων LPMOs για την αποικοδόμηση της λιγνινοκυτταρίνης" και επιβλέπων ο  Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Τόπακας.

 

Ο Δημήτριος Περιβολιώτης, απόφοιτος του Δ.Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών", έλαβε το 1ο βραβείο καλύτερης μεταπτυχιακής εργασίας του έτους 2014. Ο τίτλος της εργασίας είναι "Σύνθεση νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης ατμών για προηγμένες εφαρμογές" και επιβλέπων ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαριτίδης.

 

Τιμητικό έπαινο έλαβε ο απόφοιτος του Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική" Κωνσταντίνος Καραλής. Ο τίτλος της εργασίας είναι "Ρευστοδυναμική προσομοίωση ηλεκτρικής καμίνου εμβαπτισμένου τόξου" και επιβλέπων ο Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής.

 

βλ. απόφαση Συγκλήτου