Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Η διδακτορική διατριβή της Αμαλίας Σκαρμούτσου, με τίτλο "Ανάπτυξη και διερεύνηση ιδιοτήτων νανοδομών για βιοεφαρμογές", που εκπονήθηκε στη Σχολή μας με επιβλέποντα τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Χαριτίδη, έλαβε το 1ο βραβείο στο πλαίσιο της αξιολόγησης για το Θωμαΐδειο Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής του έτους 2014.

Βλ. απόφαση Συγκλήτου 12-4-2016.