Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Ο 'Αγγελος Τσακανίκας, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής, ορίστηκε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, εκπροσωπώντας το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.).