Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Η Διδακτορική Διατριβή  του Δημητρίου Θεοδώρου, με τίτλο "Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων στα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας. Εφαρμογή στις Αναλύσεις Καυσίμων" που εκπονήθηκε στη Σχολή μας στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών με επιβλέποντα τον Καθ. Φ. Ζαννίκο βραβεύτηκε με το 3ο Βραβείο Μετρολογίας από την Επιστημονική Επιτροπή της  Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (HELLAS LAB). Τα Βραβεία Μετρολογίας απονέμονται περίπου ανά διετία σε ερευνητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την Διδακτορική τους Διατριβή σε θέματα που παρουσιάζουν μετρολογικό ενδιαφέρον.


Το βραβείο θα απονεμηθεί κατά τη διάρκεια του 6ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου Μετρολογίας που διοργανώνεται στις 13 και 14 Μαΐου 2016.