Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Μετά από αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν το 2015 και υπεβλήθησαν για βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας, επελέγησαν, ανά Τομέα, οι ακόλουθες:

ΤΟΜΕΑΣ Ι
Η Διπλωματική Εργασία του κ. Λεωνίδα Γκιώνη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2015. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Σύνθεση βιοδραστικών κουμαρινικών αναλόγων και εγκλεισμός τους σε βιοδιασπώμενα PLGA νανοσωματίδια. In vitro αξιολόγηση της βιολογικής τους δράσης» και Επιβλέπουσα η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Αναστασία Δέτση.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ
Η Διπλωματική Εργασία του κ. Γεωργίου-Παύλου Γάκη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2015. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Υπολογιστική μελέτη πολλαπλότητας χώρου λύσεων σε αντιδραστήρα περιστρεφομένου υποστρώματος για απόθεση υμενίων από ατμό» και Επιβλέπων ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Μπουντουβής.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ
Η Διπλωματική Εργασία του κ. Στέφανου Κωνσταντινόπουλου επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2015. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Ατομιστικές προσομοιώσεις δισκόμορφων υγρών κρυστάλλων νανογραφενίου» και Επιβλέπων ο Καθηγητής κ. Δώρος Θεοδώρου.

ΤΟΜΕΑΣ IV
Η Διπλωματική Εργασία του κ. Αριστοτέλη Καμτσικάκη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2014. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Εγκλεισμός μορίων με αντι-βιοεπιστρωτική δράση (antifouling) σε νανοσωματίδια πολυ(γαλακτικού οξέος)» και Επιβλέπουσα η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Σταματίνα Βουγιούκα.

Οι φοιτητές που εκπόνησαν τις ανωτέρω διπλωματικές εργασίες θα βραβευθούν κατά την τελετή απονομής των διπλωμάτων στους αποφοίτους του έτους 2015.