Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Ο κ. Δημήτριος Σιδηράς, διπλωματούχος (1984) και διδάκτορας (1990) της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ εξελέγη Καθηγητής του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη γνωστική περιοχή "Πειραματική και Υπολογιστική Προσομοίωση Βιομηχανικών Διεργασιών".