Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Τα βραβεία του Iδρύματος Limmat Stiftung απονέμονται στους αποφοίτους του έτους 2015 με το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος:

1ο   Aναστασία Νικολακοπούλου,  με βαθμό διπλώματος 9.86
2ο   Παναγιώτης Πετσαγκουράκης, με βαθμό διπλώματος 9.77
3ο   To μοιράζονται οι Χρήστος Παλαντζίδης, με βαθμό διπλώματος 9.72, και Κωνσταντίνος Πανόπουλος,  με βαθμό διπλώματος 9.71*

Τα βραβεία, 1ο, 2ο και 3ο, είναι 5.000 ευρώ, 4.000 ευρώ και 3.000 ευρώ, αντίστοιχα.

*Η (ελάχιστη) διαφορά βαθμού αντισταθμίζεται από την "εξομάλυνση" λόγω διαφορετικής, στις δύο περιπτώσεις, βάσης υπολογισμού του τελικού βαθμού. Η διαφορά στη βάση υπολογισμού προκύπτει από τον διαφορετικό αριθμό απαλλαγών από εξεταζόμενα μαθήματα, στις δύο περιπτώσεις.