Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Η διδακτορική διατριβή του Στέφανου Ανωγιαννάκη, με τίτλο "Υπολογιστική μελέτη της δυναμικής δικτύων διαπλοκών σε πολυμερικά τήγματα", που εκπονήθηκε στη Σχολή μας με επιβλέποντα τον Καθ. Δώρο Θεοδώρου, βραβεύτηκε με τιμητικό έπαινο στο πλαίσιο της αξιολόγησης για το Θωμαΐδειο Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής του έτους 2012.

Βλ. απόφαση Συγκλήτου 13-1-2016.