Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Ο Κωνσταντίνος Κατσίμπουρας, απόφοιτος της Σχολής έτους 2013, βραβεύτηκε με το 2ο Βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας του έτους 2013 - βλ. απόφαση Συγκλήτου. Ο τίτλος της εργασίας είναι "Σύνθεση καινοτόμων υποστρωμάτων για το χαρακτηρισμό εστερασών του γλυκουρονικού οξέος της ημικυτταρίνης" και επιβλέπων ο  Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Τόπακας.