Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Σημαντική  επιτυχία του Καθηγητή της Σχολής Γεράσιμου Λυμπεράτου και των συνεργατών του είναι η πρόσφατη έγκριση χρηματοδότησης ερευνητικής πρότασης από το HORIZON 2020, το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για 'Ερευνα και Καινοτομία:

WASTE4THINK – Moving towards Life  Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems

Η κοινοπραξία του έργου  περιλαμβάνει 19 εταίρους (πανεπιστήμια, τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμοί,  ιδιωτικός τομέας με υψηλή εξειδίκευση) από 7 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Θα υλοποιηθούν τέσσερα πιλοτικά (επιδεικτικά)  προγράμματα σε τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις (Χαλάνδρι, Cascais, Biscay, Seveso) όπου θα εξεταστούν διαφορετικές περιπτώσεις αξιοποίησης και  διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων.