Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Σημαντική  επιτυχία του Καθηγητή της Σχολής Κώστα Χαριτίδη και των συνεργατών του είναι η πρόσφατη έγκριση χρηματοδότησης τριών ερευνητικών προτάσεων από το HORIZON 2020, το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για 'Ερευνα και Καινοτομία:

1. LORCENIS: Long Lasting Reinforced Concrete for Energy Infrastructure under Severe Operating Conditions

2. MODCOMP: Modified cost effective fibre based structures with improved multi-functionality and performance (NTUA coordinator)

3. EQUINOX: A novel process for manufacturing complex shaped Fe-Al intermetallic parts resistant to extreme environments (NTUA coordinator)

Πληροφορίες για την ευρύτερη ερευνητική αλλά και συγγραφική δραστηριότητα του Κ. Χαριτίδη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα  R-Νano.