Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Σημαντική αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Καθηγητή της Σχολής Κώστα Παπασπυρίδη αποτελεί η έκδοση του βιβλίου:

Polymer Green Flame Retardants, 1st Edition

Edited by: Constantine D. Papaspyrides, Pantelis Kiliaris

ISBN: 978-0-444-53808-6

942 pages

Elsevier, 2014

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο και την ευρύτερη συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα του συγγραφέα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα PolymerApps@NTUA Group