Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Ο Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών Φραγκίσκος Κολίσης ανέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.