Διακρίσεις-Επιτεύγματα

ΤΟΜΕΑΣ Ι

Η Διπλωματική Εργασία της κ. Όλγας Καλεμκερή επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Χημικών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2014. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Μοριακή πρόσδεση ενώσεων με δράση στο ένζυμο της τυροσινάσης με χρήση in silico τεχνικών υπολογιστικής χημείας» και Επιβλέπουσα η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Αναστασία Δέτση.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ

Η Διπλωματική Εργασία του κ. Νίκου Καλλικούνη επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2014. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Σχεδιασμός ομοιόμορφων υμενίων μέσω υπολογισμών πολλαπλών χωρικών κλιμάκων σε διεργασίες χημικής απόθεσης από ατμό» και Επιβλέπων ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Μπουντουβής.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

Η Διπλωματική Εργασία του κ. Θεμιστοκλή Παρούση επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2014. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Σύνθεση και χαρακτηρισμός προστατευτικών επιστρώσεων με αντιρρυπαντικές (antifouling) ιδιότητες για θαλάσσιες εφαρμογές» και Επιβλέπων ο Καθηγητής κ. Κώστας Χαριτίδης

ΤΟΜΕΑΣ IV

Η Διπλωματική Εργασία του κ. Βασίλη Χέρα επελέγη ως η καλύτερη του Τομέα Σύνθεσης & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για το έτος 2014. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Μελέτη του μηχανισμού κατάλυσης δυο καινοτόμων LPMOs για την αποικοδόμηση της λιγνινοκυτταρίνης» και Επιβλέπων ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ευάγγελος Τόπακας


Από τις ανωτέρω επελέγη η Εργασία του  κ. Βασίλη Χέρα ως η καλύτερη Διπλωματική Εργασία της Σχολής του έτους 2014 και προτάθηκε για το αντίστοιχο Θωμαΐδειο Βραβείο του ΕΜΠ.