Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Τα βραβεία του Iδρύματος Limmat Stiftung απονέμονται στους τρείς αποφοίτους του έτους 2014 με το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος:

1ο   Κωνσταντίνος  Κάκαρης,  με βαθμό διπλώματος 9.32
2ο   Ανέστης Παπαστυλιανού, με βαθμό διπλώματος 9.27
3ο   Νικόλαος  Καλλικούνης,  με βαθμό διπλώματος 9.20

Τα βραβεία, 1ο, 2ο και 3ο, είναι 10.000 ευρώ, 8.000 ευρώ και 6.000 ευρώ, αντίστοιχα.