Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, στη συνεδρίαση της 20-11-2014, αποφάσισε την απονομή των ακόλουθων βραβείων σε φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών για την εξαιρετική τους επίδοση:

Bραβείο «Αγωνιστών Πολυτεχνείου 1973»
Για πρωτεύσαντες στην εισαγωγή στο ΕΜΠ του έτους 2012:

Καλλίτσης Κων/νος

Bραβείο «Αγωνιστών Πολυτεχνείου 1973»
Για πρωτεύσαντες στην εισαγωγή στο ΕΜΠ του έτους 2013:

Σεμένογλου Ιωάννα

Υποτροφία «Ν. Κριτικού»
Για εξαιρετική επίδοση στα Μαθηματικά κατά το 1ο έτος Σπουδών, ακαδ. έτους 2009-2010:

Καραΐσκου Ελένη
Κωνσταντινόπουλος Στέφανος
Κώστας Νικόλαος

Βραβείο «Χ. Παπακυριακόπουλου»
Σε φοιτητές που συγκεντρώνουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα Μαθηματικά 1ου-2ου εξαμήνου και 3ου-4ου εξαμήνου, ακαδ. έτους 2009-2010

1ου-2ου εξαμήνου:

Καραΐσκου Ελένη
Κωνσταντινόπουλος Στέφανος
Κώστας Νικόλαος

3ου-4ου εξαμήνου:

Iωαννίδης Ευθύμιος-Ιπποκράτης

 

Eπισυνάπτονται τα πρακτικά των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου.

  thema_3.4.9
Όνομα: thema_3.4.9.pdf, Ανέβηκε: 8/2/2015 21:28, Μέγεθος: 328kb
  thema_3.4.8
Όνομα: thema_3.4.8.pdf, Ανέβηκε: 8/2/2015 21:27, Μέγεθος: 210kb
  thema_3.4.2
Όνομα: thema_3.4.2.pdf, Ανέβηκε: 8/2/2015 21:27, Μέγεθος: 217kb
  thema_3.4.1
Όνομα: thema_3.4.1.pdf, Ανέβηκε: 8/2/2015 21:26, Μέγεθος: 216kb