Φέτος γινόμαστε 100 χρονών!

Γιορτάζουμε, δουλεύουμε και στοχαζόμαστε για το παρόν και το μέλλον της Σχολής μας.

Οι απόφοιτοι θυμούνται...

Χ. Γεωργάκης (Τufts U.), Ν. Μαρκάτος (ΕΜΠ), Α. Παναγιωτόπουλος (Princeton U.), T. Στυλιανόπουλος (Παν. Κύπρου).

Ο Εορτασμός έχει έντονα ιστορικό χαρακτήρα, καθώς επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της Σχολής, με έμφαση στην αποτίμηση και την προβολή της ως σήμερα συμβολής της στην Οικονομία και την Κοινωνία, και η διερεύνηση των προοπτικών για συνέχιση και αναβάθμιση της ιστορικής αυτής συμβολής σήμερα.

Το πρόγραμμα του Εορτασμού περιλαμβάνει εκδηλώσεις που θα καλύπτουν την παρουσίαση επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων της Σχολής και των «ανθρώπων» της, που διαπρέπουν στη χώρα μας και στο εξωτερικό, τη δράση της Σχολής στην εκπαίδευση και στην έρευνα και την ευρύτερη προσφορά της. Στο πλαίσιο αυτό έχει, επίσης, προγραμματισθεί ανοικτή εκδήλωση προς την κοινωνία «Η Σχολή Χημικών Μηχανικών – χθες- σήμερα- αύριο» στους χώρους της Σχολής, ελεύθερη προς το κοινό (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, φοιτητές κ.ά.).

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεώτεροι, δημιουργήσαμε Ηλεκτρονικό Αποθετήριο όπου οι επισκέπτες μπορούν να καταθέσουν στοιχεία και αναμνήσεις. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να το αξιοποιήσουμε οπτικοακουστικά, για να «ντύσουμε» τις εκδηλώσεις μας.

H επιτυχία των εορταστικών εκδηλώσεων προϋποθέτει τη συνεισφορά όλων των μελών της κοινότητας της Σχολής μας. Σ’ αυτό το πλαίσιο καλούμε τους φοιτητές μας να δηλώσουν συμμετοχή ως εθελοντές, για να αποτελέσουν μέρος της προσπάθειας αυτής.