Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
  Υ. Ζαννίκου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
  Γ. Αναστόπουλος
  Β. Γιάννου
  Ε. Δερμεσονλούογλου
  Λ. Καραογλάνογλου
  Μ. Κομιώτου
  Δ. Κορρές
  Δ. Κουλλάς
  Θ. Λυμπεροπούλου
  Σ. Μάη
  Ε. Μπαραμπούτη
  Κ. Παπαδοπούλου
  Π. Σχοινάς
  Δ. Τσιμογιάννης
Διοικητικό Προσωπικό
  Γ. Παπαζησίμου