Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
  Ε. Κανελλοπούλου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
  Π. Γεωργίου
  Γ. Γρηγοριάδης
  Α. Δελέγκου
  Β. Δρίτσα
  Ε. Ζαχαρίου-Ρακαντά
  Μ. Καρόγλου
  Α. Κωνσταντή
  Κ. Λαμπρόπουλος
  Ε. Ντάφλου
  Π. Παπανδρεόπουλος
  Σ. Σούλης
  Χ. Τσιάκαλος
Διοικητικό Προσωπικό
  Α. Λαμπροπούλου