Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
  Π. Κατσιαρδή
  Π. Μιχαηλίδης
  Ι. Τζιγκουνάκης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
  Χ. Βάββα
  Φ. Δογάνης
  Ν. Καλογερόπουλος
  Ι. Καστέλλη
  Ε. Κορωνάκη
  Β. Λούλη
  Ν. Μανδέλλος
  Ε. Μανώλη
  Χ. Μπουκουβάλας
  Α. Νικολακόπουλος
  Θ. Ξενίδου
  Ν. Παναγιώτου
  Γ. Παππά
  Α. Πρωτογέρου
  Ι. Σέμπος
  Α. Σπυρόπουλος
  Κ. Χατζηλυμπέρης