Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
  Α. Αβραμίδης
  Α. Αλτζουμαΐλης
  Δ. Βασιλακόπουλος
  Α. Γεωργιάδου
  Π. Γύφτου
  Α. Καραμπέρη
  Σ. Κάρμα
  Ζ. Κατσανεβάκη
  Φ. Κουρμούσης
  Δ.Κ. Μαλαμής
  Λ. Μενδρινός
  Α. Μικέδη
  Κ. Μουστάκας
  Κ. Μπαλτά
  Α. Παπαδόπουλος
  Λ.Α. Τσακανίκα
Διοικητικό Προσωπικό
  Ρ. Δοντά
  Α. Σγουροβασιλάκη