Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
  Α. Αλτζουμαΐλης
  Δ. Βασιλακόπουλος
  Α. Γεωργιάδου
  Π. Γύφτου
  Α. Καραμπέρη
  Σ. Κάρμα
  Ζ. Κατσανεβάκη
  Φ. Κουρμούσης  (Σε καθεστώς απόσπασης)
  Δ.Κ. Μαλαμής
  Λ. Μενδρινός
  Α. Μικέδη
  Κ. Μουστάκας
  Κ. Μπαλτά
  Α. Παπαδόπουλος
  Λ.Α. Τσακανίκα
Διοικητικό Προσωπικό
  Α. Σγουροβασιλάκη