Καθηγητές
  Χ. Αργυρούσης
  Φ. Ζαννίκος
  Δ. Καρώνης
  Γ. Λυμπεράτος
  Π. Ταούκης
  Π. Ταραντίλη
  Ν. Χρόνης
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Σ. Βουγιούκα
  Μ. Γιαννακούρου
  Ε. Τόπακας
Επίκουροι Καθηγητές
  Α. Βλυσίδης
  Δ. Μαμμά