Καθηγητές
  Χ. Αργυρούσης
  Φ. Ζαννίκος
  Δ. Καρώνης
  Γ. Λυμπεράτος
  Π. Ταούκης
  Π. Ταραντίλη
  Κ. Τζιά
  Β. Ωραιοπούλου
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Σ. Βουγιούκα
  Ε. Τόπακας
  Ν. Τσουκιάς
Επίκουροι Καθηγητές
  Δ. Μαμμά