Καθηγητές
  Χ. Αργυρούσης
  Α. Βλυσίδης
  Φ. Ζαννίκος
  Δ. Καρώνης
  Δ. Κέκος
  Γ. Λυμπεράτος
  Π. Ταούκης
  Π. Ταραντίλη
  Κ. Τζιά
  Β. Ωραιοπούλου
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Σ. Βουγιούκα
  Ε. Τόπακας
  Ν. Τσουκιάς
Επίκουροι Καθηγητές
  Δ. Μαμμά