Καθηγητές
  Γ. Κακάλη
  Κ. Κόλλια
  Α. Παππά
  Ε. Παυλάτου
  Μ. Σταθερόπουλος
  Ν. Τζαμτζής
  Σ. Τσιβιλής
  Σ. Χαμηλάκης
  Αικ.Ι. Χαραλάμπους
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Α. Δέτση
  K. Κορδάτος
  Μ. Μπουρουσιάν
Λέκτορες
  Φ. Τσόπελας