Καθηγητές
  Γ. Κακάλη
  Κ. Κόλλια
  K. Κορδάτος
  Α. Παππά
  Ε. Παυλάτου
  Μ. Σταθερόπουλος
  Ν. Τζαμτζής
  Σ. Τσιβιλής
  Σ. Χαμηλάκης
  Αικ.Ι. Χαραλάμπους
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Α. Δέτση
  Μ. Μπουρουσιάν
Επίκουροι Καθηγητές
  Φ. Τσόπελας