Καθηγητές
  Α. Δέτση
  Γ. Κακάλη
  Κ. Κόλλια
  K. Κορδάτος
  Α. Παππά
  Ε. Παυλάτου
  Μ. Σταθερόπουλος
  Ν. Τζαμτζής
  Σ. Τσιβιλής
  Σ. Χαμηλάκης
  Αικ.Ι. Χαραλάμπους
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Μ. Μπουρουσιάν
Επίκουροι Καθηγητές
  Φ. Τσόπελας