Καθηγητές
  Α. Δέτση
  Γ. Κακάλη
  Κ. Κόλλια
  K. Κορδάτος
  Ε. Παυλάτου
  Ν. Τζαμτζής
  Σ. Τσιβιλής
  Σ. Χαμηλάκης
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Μ. Μπουρουσιάν
Επίκουροι Καθηγητές
  Φ. Τσόπελας