Γνωστικό Πεδίο
Food Engineering
Σπουδές
Dipl. Ing. Chemical Engineering, 1977, National Technical University of Athens
PhD, Food Engineering, 1987  (Advisor: Prof. C.D. Thomopoulos), National Technical University of Athens
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: