Γνωστικό Πεδίο
Σπουδές
Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1999)
Φαρμακοποιός Ε.Κ.Π.Α. (2004)
Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (2007)
Ερευνητικά Πεδία
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: