Γνωστικό Πεδίο
Σπουδές
Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, 1989
Δρ. Χημικός Μηχανικός, Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, 1994
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: