Γνωστικό Πεδίο
Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών.
Σπουδές
1975 - Bachelor in Chemical Engineering, The University of Sheffield, England
1976 - Master in Chemical Engineering, The University of Sheffield, England
1979 - PhD in Fuel Technology, The University of Sheffield, England
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: