Εργαστηριακό Μάθημα :
Θερμοδυναμική Ι (2oυ), Θερμοδυναμική II (3oυ), Σχεδιασμός I (7oυ)