Εργαστηριακό Μάθημα :
Ανόργανη Χημεία (1oυ), Αναλυτική Χημεία (2oυ), Υγρά Καύσιμα (8oυ), Αέρια και Στερεά Καύσιμα (9oυ), Μηχανική Παραγωγής Πολυμερικών Υλικών (9oυ), Επεξεργασία Πολυμερών (10oυ)