Εργαστηριακό Μάθημα :
Στατιστική και Σχεδιασμός Πειραμάτων (3oυ), Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (για Μηχανικούς) (6oυ), Ανάλυση Ανταγωνισμού και Έρευνα Αγοράς (8oυ), Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (9oυ)