Εργαστηριακό Μάθημα :
Τεχνικό Σχέδιο (1oυ), Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦMA) (3oυ), Υγρά Καύσιμα (8oυ), Αέρια και Στερεά Καύσιμα (9oυ), Επεξεργασία Πολυμερών (10oυ)