Εργαστηριακό Μάθημα :
Οργανική Χημεία (4oυ), Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων (8oυ), Διαχείριση Υδάτων (9oυ), Μηχανική Παραγωγής Πολυμερικών Υλικών (9oυ), Επεξεργασία Πολυμερών (10oυ)
Φροντιστηριακές Ασκήσεις :
Περιβαλλοντική Μηχανική (8oυ)