Εργαστηριακό Μάθημα :
Υγρά Καύσιμα (8oυ), Αέρια και Στερεά Καύσιμα (9oυ), Εμβιομηχανική (9oυ)