Εργαστηριακό Μάθημα :
Δομή και Καταστάσεις της Ύλης (3oυ), Χημική Κινητική και Ηλεκτροχημεία (4oυ), Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών (5oυ), Φθορά και Προστασία Υλικών (5oυ), Δομικά και Κεραμικά Υλικά (9oυ)