Εργαστηριακό Μάθημα :
Θερμοδυναμική II (3oυ), Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι (5oυ), Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ (6oυ), Προχωρημένη Θερμοδυναμική (8oυ)