Εργαστηριακό Μάθημα :
Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι (5oυ), Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ (6oυ), Σχεδιασμός I (7oυ)