Εργαστηριακό Μάθημα :
Ανόργανη Χημεία (1oυ), Αναλυτική Χημεία (2oυ), Ενόργανη Χημική Ανάλυση (3oυ), Σύγχρονες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης (6oυ), Φαρμακευτική Χημεία και Τεχνολογία (9oυ)