Εργαστηριακό Μάθημα :
Οργανική Χημεία (4oυ), Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων (8oυ), Διαχείριση Υδάτων (9oυ)