Εργαστηριακό Μάθημα :
Οργανική Χημεία (4oυ), Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων (8oυ), Διαχείριση Υδάτων (9oυ)
Φροντιστηριακές Ασκήσεις :
Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος (6oυ), Περιβαλλοντική Μηχανική (8oυ)