Εργαστηριακό Μάθημα :
Ανόργανη Χημεία (1oυ), Αναλυτική Χημεία (2oυ), Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦMA) (3oυ), Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία (10oυ)